Zápůjčka náhradního vozu

Bezplatné zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy nebo v případě totální škody

Nabízíme každému klientovi, bezplatné zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy nebo v případě totální škody do doby, než obdrží pojistné plnění, aby si mohl zakoupit jiný vůz.

Nenechte se zmást případným tvrzením pojišťoven, které se snaží upírat váš nárok na náhradní vozidlo za vidinou úspory vlastních finančních zdrojů. Například mýtus pojišťoven o tom, že nárok na zapůjčení vozidla má pouze poškozený podnikatel není pravdivý.

O bezplatné zapůjčení náhradního vozidla můžete žádat i v případě, že jste již sami pojistnou událost nahlásili na pojišťovně, nebo i v případě, kdy jste již zadaly opravu svého poškozeného vozidla autoservisu.